Սույն կանոնակարգը հանդիսանում է Wigmore Clinic-ի սեփականությունը և դրա բազմացումը կամ կիրառումը կողմնակի կազմակերպությունների կողմից հնարավոր է միայն կլինիկայի տնօրենի թույլտվությամբ:

 

ՏՆՕՐԵՆԻ ՈՒՂԵՐՁ

Հարգելի Wigmore Clinic-ի աշխատակիցներ,

Այս փաստաթուղթը մշակվել է` հիմք ընդունելով աշխարհում առողջապահական ծառայությունների ոլորտում գործող ամենաբարձր էթիկայի նորմերը: Լինելով Հայաստանում «երիտասարդ» առողջապահական կազմակերպություն՝ լիահույս եմ, որ պահպանելով աշխատավայրի էթիկայի բոլոր կանոնները, կկարողանանք ստեղծել և պահպանել բացառիկ որակի մշակույթ: Ուզում եմ, որ Wigmore Clinic-ի բոլոր աշխատակիցներն արժևորեն իրենց առջև դրված խնդիրների պատասխանատվությունը՝ միաժամանակ գիտակցելով, որ մեզնից յուրաքանչյուրի ամենօրյա գործողություններն օգնում են ձևավորել մեր կազմակերպության հեղինակությունը: Միասին մենք պետք է՝

 • Աշխատենք մեր այցելուների առողջության լավագույն շահերից ելնելով,
 • Հարգենք և հոգ տանենք միմյանց մասին,
 • Գործենք ազնվորեն և արդարամտորեն,
 • Բացառենք հնարավոր շահերի բախումները,
 • Պահպանենք բուժառուների տեղեկատվության գաղտնիությունը,
 • Տեղեկացնենք ղեկավարությանը բոլոր այն խնդիրների վերաբերյալ, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ բուժառուների, կազմակերպության կամ շրջակա միջավայրի վրա,
 • Օգտագործենք առավելագույն պատասխանատվությամբ հիվանդանոցի տեխնիկան և նյութական ռեսուրսները:

Վստահ եմ, որ մեր թիմի յուրաքնաչյուր անդամ իր աշխատանքում կառաջնորդվի սույն էթիկայի կանոնակարգով: Ես ուրախ եմ, որ աշխատում եմ Wigmore Clinic-ում և հույսով եմ՝ դուք նույնպես:

Զավեն Քոլոյան

10.06.2022թ.

 

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ

Էթիկայի կանոնակարգը Wigmore Clinic-ի նպատակներին և տեսլականին հասնելու առանցքային բաղադրիչն է: Էթիկայի կանոնակարգը գործիք է, որը նախատեսված է ստեղծելու  և պահպանելու կլինիկայի որակի մշակույթը՝ սահմանելով վարքագծի նվազագույն պարտադիր  ստանդարտներ բոլորի համար: Փաստաթուղթը չի կարող ուղղություն տալ բոլոր հնարավոր իրավիճակների համար, սակայն դրա կիրառումը կօգնի էթիկապես ճիշտ կողմորոշվել և արդյունավետ հաղթահարել աշխատանքի ընթացքում ստեղծված տարբեր իրավիճակները: Այն նախատեսված է Wigmore Clinic-ի կառավարման խորհրդի անդամների, տնօրենի, մենեջերների, բոլոր աշխատակիցների, կլինիկական օրդինատորների, ուսանողների և կամավորական աշխատողների համար: Սույն էթիկայի կանոնակարգը «ապրող» փաստաթուղթ է, ուստի ենթարկվում է փոփոխության կլինիկայի գործունեության ընդլայնմանը զուգահեռ: Սույն փաստաթղթի նպատակն է պահպանել ապահով, անվտանգ և առողջ աշխատանքային միջավայրը, որտեղ յուրաքանչյուր ոք հարգված և արժևորված է, որպես թիմի  հավասարազոր անդամ:

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Wigmore Clinic-ում աշխատող անձանց իրավունքները

Աշխատակիցներն իրավունք ունեն աշխատելու անվտանգ և ապահով միջավայրում, լինելու զերծ խտրականությունից և ոտնձգությունից, ազատ արտահայտելու իրենց տեսակետն առաջացած խնդիրների առնչությամբ՝ առանց մտահոգվելու տույժի կիրառման մասին:

Ղեկավար անձանց պարտականությունները

Կլինիկայի կառավարման խորհրդի անդամները, տնօրենը, փոխտնօրենը և բաժանմունքների ղեկավարները պատասխանատու են իրենց ենթակայությամբ գտնվող բոլոր աշխատակիցների սույն կանոնակարգին ծանոթանալու և հետևելու հարցում: Ղեկավար անձիք պարտավոր են առաջնորդել սեփական օրինակով՝ մշտապես հետևելով սույն կանոնակարգին,  ստեղծել և պահպանել ներառական աշխատանքային միջավայր, որտեղ խրախուսվում է համագործակցությունը, պրոֆեսիոնալիզմը և խնդիրների քննարկումը: Ղեկավարները պարտավոր են ուսումնասիրել սույն կանոնակարգի խախտման ցանկացած դեպք և անհրաժեշտության դեպքում առաջացած խնդիրները քննարկել փոխտնօրենի հետ:

Աշխատակիցների պարտականությունները

Աշխատակիցները պարտավոր են կարդալ և կիրառել սույն կանոնակարգի սկզբունքներն իրենց ամենօրյա աշխատանքում: Աշխատավայրում ծագող հնարավոր կոնֆլիկտները քննարկելիս՝ ցուցաբերել պրոֆեսիոնալիզմ: Բացառել կողմնակի անձանց ներկայությամբ (այդ թվում բուժառու, այցելու, խնամակալ և այլն) էթկայի կանոնակարգի խախտումների քննարկումը: Հաղորդել անմիջական ղեկավարին կամ փոխտնօրենին՝ սույն կանոնակարգի խախտման ցանկացած դրսևորում նկատելիս:

ՈՐԱԿՅԱԼ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՆՎԻՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Բուժօգնություն

Wigmore Clinic-ում բացառվում է այցելուների նկատմամբ ցանկացած խտրականության դրսևորում (սեռ, ռասա, ազգային պատկանելություն, կրոն, սեռական կողմնորոշում, ՄԻԱՎ/ՀԵՊ-Բ/ՀԵՊ-Ց դրական և այլ): Wigmore Clinic-ի գլխավոր նպատակն է տրամադրել որակյալ առողջապահական ծառայություն ապահով և առողջ միջավայրում: Հիվանդների անվտանգությունը և որակյալ ծառայության մատուցումը բոլոր աշխատակիցների պարտավորությունն է: Մենք ապահովում ենք յուրաքանչյուր այցելուի համար բավարար տեղեկության հասանելիություն՝ իր բուժման վերաբերյալ որոշում կայացնելու նպատակով: Կլինիկայում գործող ցանկացած սահմանափակում, անհրաժեշտ է մանրամասն բացատրել հիվանդներին և նրանց հարազատներին (օրինակ՝ այցելությունների և սննդի սահմանափակում և այլն): Այցելուների և նրանց հարազատների հետ   շփման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել վերջիններիս կրթական մակարդակը և մշակութային առանձնահատկությունները:

Տեղեկատվության գաղտնիություն

Wigmore Clinic-ի աշխատակիցները պարտավորվում են պահպանել այցելուների անձնական տեղեկատվության (բանավոր, գրավոր կամ էլեկտրոնային) գաղտնիությունը: Հիվանդների անձնական տեղեկությունը կարելի է հաղորդել միայն հատուկ լիազորություն ունեցող մարմիններին օրենքով սահմանված պահանջի դեպքերում: Ընդհանուր ներքին ցանցից և կլինիկայում գործող այլ տեղեկատվական բազաներից օգտվելիս՝ տեղեկատվության գաղտնիության ապահովման համար Wigmore Clinic-ի աշխատակիցները պարտավոր են՝

 • Մուտք գործել միայն իրենց աշխատանքն իրականացնելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվության նիշքեր (files),
 • Չհանրայնացնել գաղտնաբառերը,
 • Չտեղադրել այցելուների տեղեկությունը սոցիալական կայքերում,
 • Պաշտպանել գաղտնաբառով անձնական տեխնիկան՝ հեռախոսները, պլանշետները, ֆլեշները, արտաքին կոշտ սկավառակները և այլ միջոցները, որոնք կարող են Wigmore Clinic-ի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն պարունակել,
 • Հաղորդել ցանկացած տեղեկատվության արտահոսքի դեպքի կամ տեղեկատվության արտահոսքի վտանգի մասին,
 • Օգտվել միայն աշխատանքային էլ-հասցեներից կամ բարձր պաշտպանվածություն ունեցող էլ-հասցեներից (օրինակ՝ gmail) Wigmore Clinic-ի գործունեության կամ հիվանդների տեղեկության փոխանակման համար,
 • Պահպանել, հարկ եղած դեպքում, նաև ոչնչացնել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք պարունակում են աշխատակիցների կամ հիվանդների անձնական կամ ֆինանսական տեղեկատվություն, Wigmore Clinic-ի փաստաթղթերի կառավարման գործողությունների ստանդարտ ընթացակարգի համաձայն,
 • Պահպանել հիվանդներին և կլինիկային առնչվող տեղեկատվության գաղտնիությունը՝ նույնիսկ աշխատանքից դուրս գալու դեպքում:

Անվտանգության դեպքերի հաղորդում

Հիվանդների անվտանգության ապահովման համար կարևոր գործոն է թափանցիկությունը, որը կարելի է ապահովել աշխատանքային սխալների հաղորդման միջոցով: Բոլոր սխալները, որոնք թույլ են տալիս աշխատակիցները դիտարկվում են ոչ թե որպես անհատի թույլ տված սխալ, այլ որպես համակարգային սխալներ: Բոլոր աշխատակիցները խրախուսվում են հաղորդելու սխալները կամ բուժառուների մոտ առաջացող տարբեր տեսակի կողմնակի երևույթների և/կամ բարդությունների մասին տեղեկությունները:

Գիտական հետազոտությունների իրականացում

Աշխատակիցների շարունակական կատարելագործումը Wigmore Clinic-ի ամենակարևոր նպատակներից է, ուստի, գիտական հետազոտությունների իրականացումը նույնպես ողջունվում է: Մարդկանց մասնակցությամբ իրականացվող բոլոր կլինիկական հետազոտությունները պետք է հաստատվեն ղեկավարման խորհրդի կողմից, այնուհետև որևէ էթիկայի կոմիտեի կողմից ստանան թույտվություն: Կլինիկական հետազոտություններին մասնակցությունը պետք է լինի միայն կամավոր սկզբունքով՝ օգտանգործելով գրավոր տեղեկացված համաձայնություն: Բոլոր հոդվածների նախագծերը, որոնք պատրաստվում են կլինիկայում իրականացվող հետազոտությունների արդյունքում, պետք է հատուկ ծրագրերով ստուգվեն և բացառվեն գրագողությունները, այնուհետև ուղարկվեն համապատասխան ամսագրին:

ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐՈՒՄ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Հավասար հնարավորություններ

Wigmore Clinic-ը մասնագետներին աշխատանքի է ընդունում՝ հաշվի առնելով վերջիններիս որակավորումն ու մասնագիտական կարողությունները: Կլինիկան ապահովում է ներառական միջավայր, որտեղ բացառվում է որևէ տեսակի խտրականությունն ու շահերի բախումը:  Ցանկացած տեսակի խտրականության դրսևորման մասին պետք է հայտնել փոխտնօրենին կամ տնօրենին:

Գործընկերների հանդեպ վարքագիծ

«Գործընկեր» բառն  այս համատեքստում վերաբերում է Wigmore Clinic-ի բոլոր աշխատակիցներին: Պատշաճ վարքագծի հիմանական կանոնների համապատասխան՝

 • Եղե՛ք աջակցող և հարգալից գործընկերների նկատմամբ,
 • Ներկայացե՛ք ժամանակին աշխատանքին, ժողովներին, դասընթացներին և այլն,
 • Տեղյակ պահե՛ք անմիջական ղեկավարին նախօրոք՝ աշխատանքից բացակայելու դեպքում,
 • Կրե՛ք պատասխանատվություն աշխատանքի ձեր բաժնի համար,
 • Պատրաստակամ եղե՛ք օգնել գործընկերներին անհրաժեշտության դեպքում,
 • Պահպանե՛ք գաղտնիությունը, մի՛ չարախոսեք այլոց մասին, հետևե՛ք նույն վարքագծին նաև՝ սոցիալական կայքեր օգտագործելիս,
 • Սովորե՛ք կառավարել սթրեսը, քանի որ սթրեսն անբարեկիրթ և կոպիտ պահվածքի համար արդարացում չէ,
 • Աշխատե՛ք ելքեր առաջարկել առաջացած խնդիրների վերաբերյալ՝ բողոքներ արտահայտելու փոխարեն,
 • Եղե՛ք բարյացակամ և աջակցող նոր աշխատակիցների նկատմամբ:

Աշխատանքի վայրում վարքագիծ

 • Wigmore Clinic-ը ծխից զերծ միջավայր է՝ աշխատակիցները կարող են ծխել միայն հատուկ հատկացված վայրում,
 • Եթե ընդունում եք, որևէ դեղորայք, որը կարող է առաջացնել քնկոտություն կամ որևէ կերպ ազդել ուղեղի աշխատանքի վրա, ապա անպայման տեղյակ պահեք այդ մասին ձեր անմիջական ղեկավարին,
 • Եթե ունեք որևէ առողջական խնդիր, որի համար ձեզ անհրաժեշտ է բուժում ստանալ, ապա այդ մասին տեղեկացրեք ձեր անմիջական ղեկավարին, կամ փոխտնօրենին:
 • Պարտադիր է ձեր աշխատանքին վերաբերող բոլոր անվտանգության կանոնները իմանալը, և ցանկացած միջադեպի դեպքում (ասեղով վնասվածք, կենսաբանական հեղուկով լի փորձանոթի կոտրում և այլն) հաղորդեք ձեր անմիջական ղեկավարին կամ փոխտնօրենին:
 • Անհրաժեշտ է ձեր աջակցությունը անձնական գործերի լիարժեքության ապահովման խնդրում՝ ձեր շարունակական կրթության մասին վկայող բոլոր նոր ձեռք բերված վկայագրերի, սերտիֆիկատների, դիպլոմների պատճեները փոխանցելով որակի կառավարման պատասխանատուին:
 • Նախքան աշխատանքի անցնելը՝ հարկավոր է համոզվել, որ ամբողջությամբ հասկանում եք ձեր դերը, պարտականություններն ու պատասխանատվությունը,
 • Կլինիկայից դուրս դասընթացների, գիտաժողովների և այլ կրթական միջոցառումների այցելելիս՝ պետք է դրսևորել պրոֆեսիոնալ վարքագիծ, քանիո որ ձեր վարքագիծն անմիջական ազդեցություն է ունենում կլինիկայի (ինչպես նաև երկրի) հեղինակության վրա,
 • Հարկավոր է աշխատանքի վերաբերյալ դիտարկումներն ընդունել որպես կատարելագործվելու հնարավորություն, այլ ոչ թե քննադատություն,
 • Աշխատանքի ժամին արգելվում է անձնական հեռախոսազրույցներ վարել կամ անձնական տեքստային հաղորդագրություններ ուղարկել: Անձնական հեռախոսները միշտ պետք է անձայն ռեժիմի վրա դնել,
 • Բոլոր գրառումներ իրականացնող աշխատակիցները պատասխանատու են իրենց գրանցամատյանների ձևաթղթերի և այլ գրառումների հավաստիության, լիարժեքության, անժամանակավրեպության և մաքրության համար: Եթե հարկ է առաջանում գրառումներում ուղղումներ իրականացնել, ապա վերջինս կատարվում է՝ գրառումների հսկողության ընթացակարգի համաձայն:
 • Արգելվում է գործընկերների հետ քննարկել աշխատավարձին առնչվող տեղեկություն։
 • Անհրաժեշտ է բացառել բռնության բոլոր դրսևորումները՝ ֆիզիկական և/կամ էմոցիոնալ։ Ցանկացած բռնության կասկածի դեպքում հաղորդել տնօրենին կամ փոխտնօրենին։

Աշխատակիցների արտաքին տեսք

 • Հետևե՛ք հիվանդանոցի բոլոր տարածքներում պրոֆեսիոնալ հագուստի կանոններին,
 • Պահպանե՛ք խստորեն անձանական հիգիենայի կանոնները,
 • Միշտ կրե՛ք բեյջը տեսանելի հատվածում,
 • Կրե՛ք բժշկական արտահագուստ կամ խալաթ հիվանդների հետ աշխատանքի ընթացքում,
 • Պահպանե՛ք ձեր աշխատանքային տարածքը մաքուր և կոկիկ,
 • Մի օգտագործե՛ք աշխատանքի վայրում օծանելիք,
 • Խուսափե՛ք ուսերի վրա թափված մազերից,
 • Մի օգտագործե՛ք չափազանց շատ կոսմետիկ միջոցներ,
 • Պահպանե՛ք Եղունգները կարճ (ափի կողմից դիտելիս չպետք է երևան եղունգների ծայրերը), կոկիկ, առանց լաքապատման:
 • Մի կրե՛ք ոտնաթաթի հատվածում բաց կոշիկներ։

Հաղորդակցման առանցքային բաղադրիչներ

 • Այցելուների հետ հանդիպման ժամանակ անհրաժեշտ է բարևել, ներկայանալ և ներկայացնել ձեր գործառույթները,
 • Եթե բժշկի հետ կան կլինիկական օրդինատորներ, ուսանողներ կամ դիտորդներ, ապա պետք է նաև ներկայացնել նրանց և բուժառուից թույլտվություն ստանալ՝ խորհրդատվության ժամանակ նրանց ներկա գտնվելու համար,
 • Այցելուներին/ հիվանդներին հարկավոր է լսել ապրումակցումով (էմպաթիա),
 • Գործընկերների հետ չի կարելի քննարկել ձեր անձնական կյանքն այցելուների/հիվանդների ներկայությամբ,
 • Երբեք չի կարելի քննարկել գործընկերների թույլ տված սխալներն այցելուների/հիվանդների ներկայությամբ,
 • Ղեկավար անձինք չպետք է աշխատակցին նկատողություն անեն այցելուների/հիվանդների ներկայությամբ,
 • Հարկավոր է արագ արձագանքել այցելուների/ հիվանդների կարիքներին կամ նրանց անհանգստացնող հարցերին,
 • Անհրաժեշտ է լրջորեն վերաբերվել այցելուների/հիվանդների բողոքներին,
 • Պետք է հարգել այցելուների/ հիվանդների մշակութային, կրոնական կարիքները,
 • Միշտ ժպտալը ցանկալի է (ժպիտը «վարակիչ է»),
 • Ուշադիր է պետք լինել ձեր օգտագործած բառերի նկատմամբ, քանի որ դրանք կարող են ազդել մարդկանց վրա,
 • Կարևոր է մշտապես օգտագործել «շնորհակալություն» բառը,
 • Պետք է հարգել բոլորի անձնական տարածք ունենալու իրավունքը՝ հետազոտության սենյակ կամ հիվանդասենյակ մտնելուց առաջ անպայման թակել դուռը,
 • Այցելուների կամ նրանց հարազատների հետ զրուցելիս՝ պետք է խոսել ցածրաձայն, որ խոսակցությունը լսելի չլինի կողմնակի անձանց,
 • Վերելակից դուրս գալիս պետք է զիջել առաջինը հիվանդներին,
 • Նախքան ձեր կարծիքն արտահայտելը՝ պետք է ուշադիր լսել զրուցակցին՝ առանց ընդհատելու,
 • Հիվանդներին պետք է խորհուրդներ տալ միայն ձեր լիազորությունների սահմաններում,
 • Հիվանդներին որևէ բան խոստանալու դեպքում՝ պետք է խոստումը հիշել,
 • Մանկահասակ պացիենտների դեպքում` երեխայի ծնողների հանդեպ պետք է ցուցաբերել առավել նրբանկատություն,
 • Հարկավոր է միշտապես հիշել՝ երբեմն ամենափոքր երևույթները ունենում են շատ մեծ ազդեցություն:

ԲԻԶՆԵՍ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

Wigmore Clinic-ը հոգում է նաև շրջակա միջավայրի մասին, ուստի իրականացնում է պատշաճ թափոնների կառավարում՝ համաձայն երկրում գործող նորմատիվների: Ցանկացած աշխատակից, ով կնկատի թափոնների կառավարման ընթացակարգերից շեղում, որը կարող է հանգեցնել շրջակա միջավայրի ախտոտման և վտանգել հանրության առողջությունը, պետք է այդ մասին անհապաղ հայնտնի որակի կառավարման պատասխանատուին կամ փոխտնօրենին:

Արտաքին աուդիտորների հետ հաղորդակցություն

Wigmore Clinic-ում պետության կողմից լիազորված մարմինների, հավատարմագրման մարմինների կամ այլ միջազգային կառույցների կողմից կարող են իրականացվել գնահատումներ կամ արտաքին աուդիտներ, որոնց կարող են մասնակցել տարբեր աշխատակիցներ՝ կախված գնահատվող ոլորտից: Աուդիտների և գնահատումների ժամանակ պետք է մասնակցեն տվյալ գործընթացին առնչություն ունեցող աշխատակիցները:

Աուդիտներին նախապատրաստվելիս՝ անհրաժեշտ է իրականացնել ինքնաստուգում, համոզվել, որ բոլոր փաստաթղթերը գտնվում են պատշաճ վիճակում, բոլոր անհրաժեշտ նյութերն առկա են: Աուդիտների ընթացքում թույլատրվում է պատասխանել միայն այն հարցերին, որոնք գտնվում են տվյալ աշխատակցի գործառույթների և լիազորությունների շրջանակներում: Արգելվում է ստել աուդիտորներին կամ կեղծ փաստաթղթեր/գրառումներ ներկայացնել:

Հաղորդակցման միջոցների օգտագործում

Բոլոր հաղորդակցման միջոցները (հեռախոս, համակարգչային ծրագրեր, ինտերնետ, ներքին ընդհանուր ցանց և այլն) հանդիսանում են Wigmore Clinic-ի սեփականությունը, ուստի, դրանք կարելի է օգտագործել միայն աշխատանքային նպատակներով: Արգելվում է օգտագործել վերոնշյալ հաղորդակցության միջոցներն անձնական նպատակներով (սոցիալական ցանցեր, ինտերնետ խանութներ, օնլայն բանքինգ և այլն): Աշխատակիցներին արգելվում է առանց տնօրենի թույլտվության կրկնօրինակներ կատարել կազմակերպության ներքին փաստաթղթերի կամ համակարգչային ծրագրերի: Արգելվում է կլինիկայի համակարգիչներում ներբեռնել ոչ լիցենզավորված համակարգչային ծրագրեր: Խուսափել անձնական կրիչներ օգտագործելուց, կամ այլընտրանք չլինելու դեպքում, նախքան բացելն անհրաժեշտ է ստուգել դրանցում վիրուսների առկայությունը: Էլեկտրոնային փոստով գործնական հաղորդակցություններ իրականացնելիս՝

 • Օգտագործե՛ք միայն աշխատանքային էլ-հասցեները,
 • Միշտ լրացրե՛ք նամակի թեման,
 • Նամակը գրե՛ք քաղաքավարի տոնով,
 • Իրականացրե՛ք քերականության ստուգում՝ նամակն ավարտելուց հետո,
 • Նշե՛ք վերջում անուն ազգանուն, պաշտոն և կոնտակտային տվյալներ,
 • Խուսափե՛ք երկար և խնդրահարույց հարցերը էլ-փոստով քննարկելուց,
 • Նշե՛ք նաև ձեր անմիջական ղեկավարին էլ․ նամակի ստացողների ցանկում բոլոր խնդրահարույց իրավիճակներում,
 • Պատասխանե՛ք բոլոր նամակներին ժամանակին,
 • Խուսափե՛ք էլեկտրոնային նամակն ամբողջությամբ մեծատառերով գրելուց,
 • Ուղարկե՛ք պատասխան տեղեկացման համար ուղարկված նամակներին հետևյալ կերպ՝ «Շնորհակալություն, ստացա»,
 • Պահպանե՛ք բոլոր գաղտնաբառերը ապահով տեղում:

Զանգվածային լրատվամիջոցներով կազմակերպության անունից ելույթ ունենալուց առաջ՝ անհրաժեշտ է ելույթի բովանդակությունը համաձայնեցնել տնօրենի և փոխտնօրենի հետ:

ԲԻԶՆԵՍ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՇԱՀԵՐԻ ԲԱԽՈՒՄ

Աշխատավայրում բոլորս պարտավոր ենք Wigmore Clinic-ի շահերը վեր դասել մեր սեփական շահերից: «Շահերի բախում» տերմինը վերաբերում է այն իրավիճակներին, երբ ցանկացած տեսակի ֆինանսական կամ անձնական նկատառում խանգարում է կլինիկայի գործունեության որևէ հատվածի կամ մեր աշխատանքի վերաբերյալ օբյեկտիվ որոշում կայացնելուն: Պետք է խուսափել նմանատիպ իրավիճակներից, քանի որ դա բացասաբար է անդրադառնում հանրային վստահության և կազմակերպության հեղինակության վրա: Անհրաժեշտ է ի սկզբանե հաշվի առնել բոլոր հնարավոր շահերի բախումներ առաջացնող իրավիճակները, օրինակ՝ ընտանիքի անդամի կամ մոտ բարեկամի հետ փոխկապակցված պաշտոններում աշխատելը: Բոլոր ոչ գործնական հրավերները, որոնք կարող են լինել ենթակապալառու կազմակերպությունների կողմից, պետք է դիտարկվեն որպես շահերի բախման առաջացման հնարավոր պատճառ և դրանց մասնակցությունն այդ տեսակետից քննարկվի: Ենթակապալառու կամ մատակարար կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող ցանկացած նվերների ընդունումը պետք է իրականացնել հաշվի առնելով հետագա հնարավոր շահերի բախումը: Անհրաժեշտ է վերլուծել նաև համատեղության սկզբունքով աշխատող անձնակազմի՝ մյուս աշխատատեղի հետ առնչվող հնարավոր շահերի բախման առաջացումը:

ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Ընդհանուր դրույթներ վիրահատարանի տարածքի մաքրության պահպանման ընդհանուր սկզբունքներ

Վիրահատական բաժանմունքի վարքագծային կանոնների նպատակն է գոյություն ունեցող ապացուցահեն մեթոդների հիման վրա նվազեցնել վիրահատական բաժանմունքի միջավայրում միկրոօրգանիզմների քանակությունը և հետվիրահատական վարակի հավանականությունը։

Սույն կանոնները կիրառելի են նախավիրահատարան և վիրահատական սրահներ մուտք գործող բոլոր անձանց համար։

Վիրահատարանն ունի ստերիլ և ոչ ստերիլ միջավայրեր, ինչպես նաև ստերիլ և ոչ ստերիլ անձնակազմ։

 • Ստերիլ միջավայր է վիրահատական սեղանը՝ մշակված վիրահատական դաշտով և ստերիլ գործիքներով սեղանները։
 • Ստերիլ անձնակազմն է՝ վիրաբույժը, վիրաբույժի ասիստենտ(ներ)ը, վիրահատությանն աջակցող բուժքույրը
 • Ոչ ստերիլ անձնակազմն է՝ անեսթեզիոլոգը, անեսթեզիոլոգի բուժքույրը, վիրահատարանի մաքրուհին, ուսանողներ կամ կլինիկական օրդինատորները՝ դիտորդի կարգավիճակում։

Արտահագուստին և արտաքինին ներկայացվող պահանջները

Վիրաբուժական հագուստը հանդիսանում է հիվանդանոցի սեփականությունը և չպետք է դուրս բերվի հիվանդանոցից։

Բոլոր անձինք, ովքեր մուտք են գործում նախավիրահատարան կամ վիրահատարան պետք է կրեն հիվանդանոցի լվացքատան կողմից թարմ լվացված վիրաբուժական արտահագուստ (հատուկ դեպքերում, ոչ վիրահատող աշխատակիցների համար, թույլատրելի է կրել անձնական արտահագուստը, որը սակայն թարմ լվացված է 60Օ C-ից ոչ պակաս ջերմաստիճանի ջրով): Արգելվում է վիրաբուժական արտահագուստը կրել դրսում, ապա նույն արտահագուստով մտնել վիրահատարան։

Վիրահատարանի անձնակազմը պետք է փոխի արտահագուստն ամեն անգամ, երբ դուրս է գալիս հիվանդանոցի շենքից։

Վիրաբուժական արտահագուստն օգտագործելուց հետո՝ պետք է տեղակայել հատուկ տարայում՝ լվացման ենթակա արտահագուստների համար։ Արգելվում է կախել արտահագուստը պահարաններում հետագա կրկին օգտագործման համար։

Վիրաբուժական արտահագուստն անհրաժեշտ է փոխել նաև, երբ այն դառնում է տեսանելի կեղտոտված որևէ կենսաբանական հեղուկով կամ այլ նյութով։

Վիրահատական կամ հետվիրահատական բաժանմունք մուտք գործող ողջ անձնակազմը պետք է կրի վիրաբուժական արտահագուստ։ Բացառություն են կազմում՝ այցելուներ, հիվանդի հարազատ, շենքի շահագործման կամ ինժիներական անձնակազմ։ Այս անձինք պետք է կրեն մեկանգամյա օգտագործման խալաթներ, բահիլներ, դիմակ և գլխարկ։

Շենքի շահագործման և ինժիներական անձնակազմի աշխատանքը հնարավորության դեպքում պետք է կազմակերպել վիրահատություններից դուրս ժամանակահատվածում։ Երկարաթև արտահագուստ թույլատրելի է կրել նախավիրահատական և վիրահատական բաժանմունքներում, սակայն ոչ անձնակազմի կողմից լվացված։ Երկարաթև արտահագուստը պետք է անպայման կոճկված լինեն, դրանք նույնպես պետք է անցնեն ամենօրյա լվացում նույն սկզբունքով ինչ վիրաբուժական արտահագուստը։

Նախավիրահատական և վիրահատական բաժանմունքներում արգելվում է կրել խալաթներ: Խալաթները կարելի է կրել վիրաբուժական արտահագուստի վրայից նախավիրահատական և վիրահատական տարածքներից դուրս։ Խալաթները պետք է լվացվեն առնվազն շաբաթական մեկ անգամ և տեսանելի աղտոտման դեպքերում։ Տնային պայմաններում հիվանդանոցում օգտագործվող խալաթը նույնպես պետք է լվանալ առնվազն 60OC ջերմաստիճան ջրով։ Արգելվում է անձնական երկարաթև հագուստը կրել վիրաբուժական հագուստի տակից։

Այն բոլոր դեպքերում, երբ հեղուկի ցայտումների հավանականությունը բարձր է վիրահատության ընթացքում, վիրաբուժական արտահագուստի վրայից՝ նախքան ստերիլ խալաթը հագնելն անհրաժեշտ է կրել անջրաթափանցիկ գոգնոց։

Գլուխը, մազերը և դեմքի մազածածկույթը պետք է ամբողջությամբ ծածկված լինեն։

Բազմակի օգտագործման վիրաբուժական գլխարկներ կրող բուժանձնակազմը, վիրահատարան մտնելիս, պետք է վրայից կրի նաև մեկանգամյա օգտագործման գլխարկներ։ Բազմակի օգտագործման գլխարկները չպետք է հանվեն ամեն անգամ վիրահատական բաժանմունքը լքելիս, քանի որ դրանց վրա առկա միկրոբները կարող են կոնտամինացնել վիրաբուժական արտահագուստը, ուստի, գլխարկները պետք է հանել միայն աշխատանքային օրվա վերջում։

Վիրաբուժական բաժանմունքի ողջ տարածքում անհրաժեշտ է կրել մեկանգամյա օգտագործման դիմակ։ Դիմակը կրելիս՝ պետք է ամբողջությամբ ծածկել քիթը և կզակը: Արգելվում է դիմակը կրելուց հետո պահպանել գրպանում, ապա կրկին կրել վիրաբուժական բաժանմունքում։ Վիրաբուժական բաժանմունքում աշխատող անձնակազմը դիմակը պետք է փոխի յուրաքանչյուր վիրահատությունից առաջ, խոնավության կամ տեսանելի աղտոտվածության դեպքում։

Վիրահատական միջամտություն իրականացնող ողջ անձնակազմը վիրահատության ընթացքում պետք է կրի նաև աչքերը պաշտպանող ակնոցներ։

Վիրահատական բաժանմունքի կոշիկները պետք է լինեն հատուկ վիրահատական բաժանմունքում օգտագործելու համար։ Դրանք պետք է փակ լինեն դիմացից և կրնկային հատվածից (կամ ունենան բարձր կրնկային հատված), լինեն ջրակայուն, հեշտ ախտահանվող և ամուր՝ որևէ վայր ընկած սրածայր գործիքներից ոտքերը պաշտպանելու համար։

Բահիլներ պետք է օգտագործվեն վիրահատարանում հնարավոր արյան կամ այլ կենսաբանական հեղուկի թափվածքների առաջացման կասկածի դեպքում։

Էլեկտրաօպտիկական փոխակերպիչով աշխատելիս՝ անհրաժեշտ է կրել կապարե գոգնոցներ (նաև վահանաձև գեղձը պաշտպանող վզկապ), որոնք այնուհետև պահպանվում են կախված վիճակում, քանի որ ծալելիս՝ հնարավոր է դրանք վնասել։

Բեյջերը վիրահատական բաժանմունքում պետք է ամրացնել արտահագուստի վերնամասում և պարբերաբար ախտահանել ախտահանիչ լուծույթով։ Բեյջերը վզից կախելու համար նախատեսված կտորե կախիչները չպետք է կիրառվեն վիրահատական բաժանմունքում։

Վիրաբուժական բաժանմունքում դիմահարդարումը պետք է լինի նվազագույն՝ արգելվում է արհեստական թարթիչների առկայությունը։

Արգելվում է օծանելիքի և այլ հոտավետ կոսմետիկ պարագաների օգտագործումը վիրահատարանում։

Անձնակազմի եղունգները պետք է լինեն մաքուր, կարճ, առանց լաքապատման և առողջ տեսքով։ Եղունգի երկարությունը չպետք է գերազանցի երկու միլիմետրը։ Բարձիկներից բարձր երևացող եղունգները կարող են վնասել ձեռնոցները։ Եղունգների լաքը կարող է ունենալ միկրոճաքեր, որը տարբեր մանրէների կոլոնիզացիայի բարենպաստ միջավայր կարող է հանդիսանալ։ Արգելվում է արհեստական եղունգներ, գել լաք։

Ձեռքերի վրա, մաշկին կամ հարեղնգային շրջանում որևէ բորբոքային պրոցես կամ վերք ունենալու դեպքում՝ արգելվում է մասնակցել վիրահատական ստերիլ գործընթացներին։ Ձեռքերի/թևերի բոլոր զարդերը՝ մատանիներ, ժամացույցներ և այլն, պետք է հեռացվեն վիրաբուժական բաժանմունք մտնելուց առաջ։

Արգելվում է կախված ականջօղերի, վզնոցների օգտագործումը վիրահատարանում։ Հեռախոսները, պլանշետները և անձնական օգտագործման էլեկտրոնային սարքավորումները պետք է մաքրվեն ախտահանիչով թրջված կամ սպիրտային անձեռոցիկով ամեն անգամ վիրահատական բաժանմունք մտնելիս և դուրս գալիս։

Վիրահատական բաժանմունքում արգելվում է ուտել, խմել, ծխել, կոսմետիկա օգտագործել, կոնտակտային լինզաներ դնել, պահել սնունդ կամ անձնական իրեր։ Սույն կետը վերաբերում վիրահատող անձնակազմին և անեսթեզիոլոգիական բաժանմունքի թիմին։

Վիրահատարանում շարժվելու կարգը ստերիլ դաշտի նկատմամբ

Վիրահատարանի աշխատանքը պահանջում է մտավոր և ֆիզիկական ուժերի գերլարում, ուստի, շատ կարևոր է պրոֆեսիոնալ վարվելակարգերը և արդյունավետ շփումը։ Վիրահատարանում ամենակարևոր արժեքը բուժառուի առողջության ապահովությունն է, ուստի ցանկացած մարդ ով նկատում է վիրահատական բաժանմունքում որևէ կարգի խախտում, կամ պացիենտի անվտանգությանն առնչվող որևէ ռիսկ, ապա պարտավոր է այդ մասին անմիջապես բարձրաձայնել ։

Վիրահատարանում բուժառուի մուտքի պահին կրկին անգամ իրականացվում է պացիենտի և վիրահատվող հատվածի նույնականացում բուժքույր անեսթեզիստների կողմից՝ ըստ վիրահատական անվտանգության ապահովման գործողությունների ստանդարտ ընթացակարգի՝ SOP-QMS-032-01։

Վիրահատարանում արգելվում է ցանկացած ավելորդ ձայն, շարժում և քննարկում, որը չի վերաբերում տվյալ վիրահատությանը։ Դա խանգարում է վիրահատող անձնակազմին կենտրոնանալ։ Արգելվում է երաժշտություն կամ տեսահոլովակներ միացնել։ Վիրահատարանի մոնիտորները նախատեսված են միայն ռադիոլոգիական պատկերներ դիտելու համար։ Արգելվում է ինչպես կատակներ անել, որը կարող է շեղել անձնակազմի ուշադրությունն, այնպես էլ կոպիտ խոսել կամ գոռալ անձնակազմից որևէ մեկի հետ, քանի որ էմոցիոնալ լարվածությունը բացասաբար է անդրադառնում        յուրաքանչյուրի աշխատանքի արդյունավետության վրա։

Վիրահատարանում շարժվելու կանոններն ունեն հետևյալ առանձնահատկությունները, ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է՝

 • անցուդարձը վիրահատական դաշտի և ստերիլ սեղանի միջև՝ ոչ ստերիլ արտահագուստով աշխատակիցների համար։
 • հեռախոսով զբաղվելը, հեռախոսով խոսելը, հեռախոսները պետք է գտնվեն անձայն ռեժիմի վրա։ Եթե այնուամենայնիվ հարգելի անհրաժեշտություն կա հեռախոսազանգին պատասխանելու, ապա անհրաժեշտ է դուրս գալ վիրահատական սրահից։
 • արագ քայլելը կամ վազելը։
 • առանց հիմնավորման ներս և դուրս անելը վիրահատարան։
 • մի վիրահատարանից մյուս վիրահատարանն անընդհատ տեղափոխվելը՝ վիրահատությունները նայելու նպատակով։
 • ստերիլ կամ արդեն լվացված արտահագուստով անձնակազմի անդամին մոտենալը։ Ստերիլ կամ լվացված արտահագուստով աշխատակցին ընդառաջ գնալիս՝ պետք է մի կողմ կանգնել և անցնելու ճանապարհ տալ։

Արգելվում է վիրաբուժական բաժանմունք մտնել սուր շնչառական վարակի ախտանշաններով։

Վիրահատարանում վարվեցողության կանոնները ուսանողների, ստաժորների և կլինիկական օրդինատորների համար

Սույն կետը վերաբերում է սովորելու նպատակով վիրահատարան մտնող անձանց։

Եթե ուսանողը, ստաժորը կամ կլինիկական օրդինատորը պլանավորում է ներկա գտնվել որևէ վիրահատության, ապա նախ և առաջ պետք է վիրահատարան ներկայանա ժամանակին։

Հանդերձարանում ուսանողների և կլինիկական օրդինատորների համար ոչ միշտ են հասանելի լինում ազատ պահարաններ, ուստի, ուսանողը պետք է իր հագուստը և անձնական իրերը ընդհանուր տարածքում թողնելու պատասխանատու լինի՝ հավաքված և կոկիկ վիճակում։ Արգելվում է թափել հագուստը և կոշիկները վիրահատարանի հանդերձասրահում: Բոլոր ստաժորները, կլինիկական օրդինատորները, ինչպես նաև տվյալ հիվանդի անմիջական բուժմամբ չզբաղվող բժիշկները, եթե ուզում են ներկա գտնվել վիրահատությանը պետք է անպայման ստանան վիրահատող վիրաբույժի թույլտվությունը։ Բոլոր ստաժորները, կլինիկական օրդինատորները, ինչպես նաև տվյալ հիվանդի անմիջական բուժմամբ չզբաղվող բժիշկները իրավունք չունեն առանց հիվանդի բժշկի թույլտվության դիպչելու հիվանդին, պատասխանելու հիվանդի հարցերին բուժման կամ վիրահատության վերաբերյալ, տալու խորհուրդներ և մեկնաբանություններ այս կամ այն հարցի շուրջ։

Վիրահատության ընթացքի վերաբերյալ վիրահատության ընթացքում շատ հարցեր տալը նախընտրելի չէ, քանի որ դա կարող է շեղել վիրաբույժների ուշադրությունը։ Եթե այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է հարց տալ վիրաբույժներին, ապա նախապես անհրաժեշտ է ստանալ վիրաբույժի համաձայնությունը։

Եթե ուսանողը, օրդինատորը, կամ ստաժորն առաջին անգամ է տեսնում որևէ մեկին վիրահատարանում, ապա պետք է ներկայանա։

Վիրահատական դաշտի լավ տեսանելիության համար ուսանողը, օրդինատորը, կամ ստաժորը կարող է օգտագործել հատուկ կանգնակներ, սակայն արգելվում է մոտենալ վիրահատող թիմին և փորձել դաշտին նայել վիրահատող անձնակազմի ուսերի վրայից։ Անհրաժեշտ է պահպանել առնվազն մեկ մետր հեռավորություն։

Եթե վիրահատարանում ոչ ստերիլ արտահագուստով, որևէ մեկը պատահաբար դիպել է ստերիլ գործիքի կամ սարքի, ապա անհրաժեշտ է այդ մասին բարձրաձայնել։

Եթե վիրահատության ժամանակ վիրահատող անձնակազմը խնդրում է սովորող անձին որևէ բան անել, որի անելու ձևը վերջինս չգիտի, ապա անհրաժեշտ է հստակեցնող հարցեր տալ, քան փորձել մոտավորապես կատարել հանձնարարությունը։

Վիրահատարանում արգելվում է լուսանկարներ անելը, եթե այդ մասին հատուկ չի ասել վիրահատող բժիշկը։

Լուսանկարներ անելու դեպքում անհրաժեշտ է հավաստիանալ, որ արված լուսանկարը թույլ չի տա բուժառուին նույնականացնել։

Արգելվում է վիրահատությանն առնչվող ցանկացած մանրամասներ քննարկել վիրասրահում չգտնվող որևէ անձի հետ՝ առանց վիրահատող վիրաբույժի թույլտվության։ Վիրահատարանից դուրս գալու դեպքում՝ արգելվում է վիրահատության ընթացքի վերաբերյալ մեկնաբանություններ անել վիրահատվողների հարազատների համար՝ առանց վիրահատող վիրաբույժի թույլտվության։

ՈՒԻԳՄՈՐ ՔԼԻՆԻՔՈՒՄ ԴԻՏՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

 • Դիտորդին չի թույլատրվում ուղղակի հաղորդակցվել բուժառուի հետ, ինչպես նաև զննել նրան
 • Դիտորդը միշտ պետք է գտնվի Wigmore Clinic-ի որևէ բժշկի հետ միասին
 • Դիտորդին թույլատրվում է մուտք գործել միայն նախապես համաձայնեցված տարածքներ
 • Դիտորդը պարտավոր է հետևել բուժառուների տեղեկատվության գախտնիությանն առնչվող Wigmore Clinic-ի կանոնակարգերին
 • Բուժառուների, անձնակազմի, բժշկական գրառումների, չհրապարակված հետազոտական տվյալների լուսանկարումը խստիվ արգելվում է: Ցանկացած լուսանկար անելուց առաջ անհրաժեշտ է ստանալ համապատասխան թույլտվություն
 • Դիտորդը պետք է հագնվի բիզնես/ամենօրյա ոճով: Չի թույլատրվում ոտնաթաթը բաց կոշիկների կրումը
 • Վիրաբուժական բաժանմունքում անհրաժեշտ է կրել Wigmore Clinic-ի տրամադրած արտահագուստը, որն ահրաժեշտ է վերադարձնել յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա վերջում
 • Դիտորդը պետք է կրի իր անվանաքարտը (բեյջը) հիվանդանոցում գտնվելու ողջ ընթացքում և վերադարձնի այն դիտորդության վերջին օրը
 • Դիտորդը պետք է ներկայանա բուժառուներին որպես «դիտորդ» և խնդիր բուժառուից թույլտվություն ներկա գտնվելու խորհրդատվությունների, համայցերի և այլ բժշկական ծառայությունների ընթացքում
 • Խորհրդատվությունների, համայցերի և այլ բժշկական ծառայությունների ընթացքում դիտորդը չպետք է ընդհատի բժշկին։ Հարցեր ունենալու դեպքում պետք է սպասի մինչև բժիշկն ավարտի, ապա հարց տալու թույլտվություն ստանա
 • Դիտորդը մուտք չունի բուժառուների բժշկական գրառումներին
 • Դիտորդը պարտավորություններ չունի բուժառուի բուժօգնության որևէ փուլում, ինչպես նաև բուժառուի հետ որևէ ֆիզիկական շփում
 • Դիտորդներին չի թույլատրվում որևէ հետազոտական աշխատանք կատարել Wigmore Clinic-ում դիտորդության ընթացքում
 • Ցանկացած համագործակցության հնարավորություն դիտորդը պետք է առաջինը քննարկի Wigmore Clinic-ի ադմինիստրացիայի հետ
 • Հիվանդանոցի տարածքով շրջելու և դիտորդությունից զատ այլ բաժանմունքներին ծանոթանալու համար՝ դիտորդը պետք է ստանա ադմինիստրացիայի թույլտվությունը և շրջի անձնակազմի որևէ անդամի ուղեկցությամբ։