Թափուր աշխատատեղեր

Փնտրում ենք մուտքագրող օպերատոր
2023-10-26
«Ուիգմոր կանանց և երեխաների  հիվանդանոց»-ը աշխատանքի է հրավիրում մուտքագրող օպերատորի՝ լրիվ դրույքով աշխատանքի: ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ • պետական պատվերի շրջանակներում դիմած բուժառուների հայտերի մուտքագրում Արմեդ էլ․ առողջապահական համակարգ և սահմանված կարգով հերթագրում, • աշխատանքային պարտավորությունների պատշաճ կատարման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրում և փաստաթղթավորում, • ապահովագրական ընկերության շահառուների հայտադիմումների լրացում և սահմանված կարգով ներկայացում, • ապահովագրական ընկերությունների, ինչպես նաև ուղեգրող կազմակերպությունների հետ մշտական կապի ապահովում, • ամսական հաշվետվությունների ներկայացում, • աշխատանքային պարտավորությունների շրջանակներում գործող հրամանների, որոշումների և գործելակարգերի տիրապետում, • բաժնի հեռախոսազանգերի ընդունում և էլ․ նամակագրության վարում: ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ • հայերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն • բժշկական կազմակերպությունում աշխատանքային փորձը ցանկալի է, • Microsoft office-ի տիրապետում, • բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, • պարտաճանաչություն և պատասխանատվության բարձր զգացում: • կազմակերպչական հմտություններ և պատասխանատվության բարձր զգացում, Աշխատավայրը՝ ք. Երևան, Ներսիսյան 10/7: Աշխատանքային գրաֆիկը՝  հնգօրյա:  Համապատասխան մասնագետները կարող են ուղարկել իրենց CV-ն careers@wigmore.am էլ. հասցեին՝ վերնագիր դաշտում գրելով «Մուտքագրող օպերատոր»:  Դիմելու վերջնաժամկետը՝ 05 նոյեմբերի 2023թ․ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջներին համապատասխանող դիմորդները։
Փնտրում ենք ադմինիստրատիվ օգնական
2023-10-17
«Ուիգմոր կանանց և երեխաների  հիվանդանոց»-ը աշխատանքի է հրավիրում ադմինիստրատիվ օգնականի՝ լրիվ դրույքով աշխատանքի:   ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ • գործնական հանդիպումների, ժողովների և դասընթացների կազմակերպում, հանդիպումների արձանագրում, ըստ անհրաժեշտության • պաշտոնական նամակագրության վարում և վերահսկում հաղորդակցության վարում կազմակերպության տարբեր բաժինների և արտաքին գործընկերների հետ • տնօրենի աշխատանքային հանդիպումների և միջոցառումների օրացույցի վարում, • աջակցություն միջոցառումներ կազմակերպելուն • փաստաթղթաշրջանառության վարում, • գրասենյակային ապրանքների ընթացիկ գնումների կազմակերպում, • համագործակցություն գնումների մասնագետի հետ, տպագրատների հետ աշխատանքի կազմակերպում, պահեստի ապրանքների շարժի վերահսկում • մուտքի/ելքի քարտային համագարգի վերահսկում, Արմեդ համակարգի մոնիթորինգ • անհրաժեշտ հաշվետվությունների, պրեզենտացիաների պատրաստում և ներկայացում, • ադմինիստրատիվ գրասենյակի աշխատանքների կազմակերպում   • մասնակցություն կազմակերպության տեղեկատվական և հաղորդակցման պլատֆորմների համակարգմանը՝ ըստ անհրաժեշտության • այլ վարչական պարտականություններ՝ ըստ տնօրինական կազմի հանձնարարության: ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ • նվազագույնը 2 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ ադմինիստրատիվ ոլորտում, • հայերենի գրավոր և բանավոր գերազանց իմացություն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների  լավ իմացություն, • MS Office-ի (Excel, Word), Power Point-ի լավ իմացություն, • ժամանակի կառավարման հմտություն, • գործնական նամակագրություն վարելու հմտություն • բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, • գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելիս բարձր պատասխանատվության դրսևորում, • կազմակերպչական հմտություններ և պատասխանատվության բարձր զգացում, • արագ կողմնորոշվելու և արագ ըմբռնելու կարողություն, • թիմում աշխատելու պատրաստակամություն,   Աշխատավայրը՝ ք. Երևան, Ներսիսյան 10/7: Աշխատանքային գրաֆիկը՝  վեցօրյա:  Համապատասխան մասնագետները կարող են ուղարկել իրենց CV-ն careers@wigmore.am էլ. հասցեին՝ վերնագիր դաշտում գրելով «Ադմինիստրատիվ օգնական»:  Դիմելու վերջնաժամկետը՝ 31 հոկտեմբերի 2023թ․ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջներին համապատասխանող դիմորդները։    
Փնտրում ենք մանկաբարձուհի
2023-09-20
«Ուիգմոր կանանց և երեխաների հիվանդանոց»-ը փնտրում է պարտաճանաչ և բանիմաց Մանկաբարձուհի   ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ • կնոջ նկատմամբ մանկաբարձական և գինեկոլոգիական խնամքի իրականացում • ծննդաբերության և պտղի մոնիտորինգ բժշկական սարքավորումների օգտագործմամբ, • բնական ծնունդների ընդունում, ներառյալ, անհրաժեշտության դեպքում, պերինայի կտրվածք, իսկ արտակարգ դեպքերում՝ նաև կոնքի դիրքից, • անհրաժեշտ շտապ միջոցների ձեռնարկում մինչև բժշկի ժամանումը, ներառյալ պլասենցայի ձեռքով հեռացումը և անհրաժեշտության դեպքում արգանդի ձեռքով հետազոտությունը. • մոր և նորածնի խնամք և հետծննդյան շրջանի ընթացքի վերահսկում, • աշխատավայրում սանիտարա-հիգիենիկ պայմանների ապահովում: • Ընկերության կանոնակարգերի պահպանում։   ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ • Մանկաբարձուհու որակավորում • Համապատասխան ոլորտում առնվազն 3 տարվա փորձ • Քիմիական ախտահանիչ նյութերի հետ աշխատանքի հմտություն • Այցելուներին բարեհամբյուր սպասարկման հմտություն • Կազմակերպության էթիկայի կանոնակարգի պահպանման կարողություն • Կարգապահություն և բծախնդրություն • Նոր գիտելիքներ սովորելու պատրաստակամություն • Համակարգչային օֆիսային ծրագրերի իմացություն (Ms Office) • Հայերենի՝ գերազանց իմացություն, օտար լեզուների իմացությունը ցանկալի է։   Աշխատավայրը՝ ք. Երևան, Ներսիսյան 10/7: Աշխատանքային գրաֆիկը՝ ա) հերթափոխային, բ) ցերեկային: Համապատասխան մասնագետները կարող են ուղարկել իրենց CV-ն careers@wigmore.am էլ. հասցեին՝ վերնագիր դաշտում գրելով « Մանկաբարձուհի »: Դիմելու վերջնաժամկետը՝ 5 հոկտեմբերի 2023թ․ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջներին համապատասխանող դիմորդները։
Փնտրում ենք ամբուլատոր բուժքույր
2023-09-15
«Ուիգմոր հիվանդանոց երեխաների համար» բժշկական կենտրոնը փնտրում է պարտաճանաչ և բանիմաց բուժքույր՝ ամբուլատոր բաժանմունքում աշխատելու համար:   ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   Հիվանդների էլեկտրոնային ամբուլատոր քարտերի վարում   Հիվանդների ամբուլատոր զննման գորխընթացին աջակցություն   Բժշկական նշանակության իրերի ընթացիկ ախտահանման իրականացում   Հիվանդների հետ հետադարձ կապի ապահովում   Բժիշկներին աջակցում այլ աշխատանքներում: ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   Բուժքրոջ որակավորում   Ամբուլատոր ոլորտում աշխատանքային փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն   Քիմիական ախտահանիչ նյութերի հետ աշխատանքի հմտություն   Այցելուներին բարեհամբյուր սպասարկման հմտություն   Նոր գիտելիքներ սովորելու պատրաստակամություն   Համակարգչային օֆիսային ծրագրերի իմացություն (Ms Office)   Հայերենի՝ գերազանց, ռուսերենի լավ իմացություն, անգլերենի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն   Կազմակերպության էթկայի կանոնակարգի պահպանման կարողություն   Կարգապահություն և բծախնդրություն:       Աշխատավայրը՝ ք. Երևան, Ներսիսյան 10/7:       Աշխատանքային գրաֆիկը՝  վեցօրյա: Համապատասխան մասնագետները կարող են ուղարկել իրենց CV-ն careers@wigmore.am էլ. հասցեին՝ վերնագիր դաշտում գրելով «ստոմատոլոգի բուժքույր»: CV չունենալու դեպքում կարող եք մոտենալ հիվանդանոցի ընդունարան և տեղում լրացնել աշխատանքի ընդունման դիմում-հայտը։ Դիմելու վերջնաժամկետը՝ 05 հոկտեմբերի 2023թ․ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջներին համապատասխանող դիմորդները։  
Փնտրում ենք անհետաձգելի բուժօգնության բուժքույր
2023-09-08
ԱԲԲ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐ «Ուիգմոր կանանց և երեխաների հիվանդանոց»-ը փնտրում է պարտաճանաչ և բանիմաց բուժքույր՝ անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքում աշխատելու համար: ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ·         մասնակցություն հիվանդների հետազոտման ընթացքին, մասնավորապես երեխաների անթրոպոմետրիկ չափումների իրականացում, ·         աջակցություն պացիենտի սպասարկման գործընթացին, էլեկտրոնային քարտերի  լրացում, ·         ծայրամասային երակային կաթետրների տեղադրում, ·         աշխատավայրում սանիտարա-հիգիենիկ պայմանների ապահովում: ·         Ընկերության կանոնակարգերի պահպանում։ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ·         Բուժքրոջ որակավորում ·         Համապատասխան ոլորտում առնվազն 3 տարվա փորձը ցանկալի է ·         Կազմակերպության էթիկայի կանոնակարգի պահպանման կարողություն ·         Պարտաճանաչություն, ճշտապահություն, բծախնդրություն և աչալրջություն ·         Նոր գիտելիքներ սովորելու պատրաստակամություն ·         Համակարգչային օֆիսային ծրագրերի իմացություն (Ms Office) ·         Հայերենի՝ գերազանց իմացություն, օտար լեզուների իմացությունը ցանկալի է։   Աշխատավայրը՝ ք. Երևան, Ներսիսյան 10/7: Աշխատանքային գրաֆիկը՝  ա) հերթափոխային, բ) ցերեկային: Համապատասխան մասնագետները կարող են ուղարկել իրենց CV-ն careers@wigmore.am էլ. հասցեին՝ վերնագիր դաշտում գրելով «ԱԲԲ բուժքույր»: Դիմելու վերջնաժամկետը՝ 05 հոկտեմբերի 2023թ․ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջներին համապատասխանող դիմորդները։
Փնտրում ենք SMM մասնագետ
2023-09-06
SMM մասնագետ առողջապահության ոլորտում Մենք փնտրում ենք ակտիվ և եռանդուն SMM մասնագետի միանալու  մարքեթինգի թիմին: Հիմնական պարտականությունները. SMM ռազմավարության մշակում և իրականացում Հանրային բովանդակության պլանավորում Reel-երի և Story-ների պատրաստում Գովազդների տեղադրում և թիրախավորում սոց. ցանցերում Գովազդային տեքստերի մշակում, copywriting  Թվային մարքեթինգի ամսական հաշվետվություն Նորությունների թարմացում կայքում և բոլոր էջերում (Facebook, Instagram, Youtube, LInkedin, Twitter) Մարքեթինգի մենեջերի և դիզայների հետ տարբեր մարքեթինգային առաջադրանքների համակարգում Հիմնական պահանջներ: Համապատասխան կրթություն (ցանկալի է մարքեթինգի, հանրային կապերի, սոցիալական կամ լեզվաբանության ոլորտներում) Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ (ցանկալի է առողջապահության մարքեթինգի ոլորտում) Բովանդակություն ստեղծելուփորձ Բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ Տեսանյութերի խմբագրման հմտություններ Թիմում աշխատելու ունակություն Պահանջվող լեզուներ՝ հայերեն և անգլերեն։ Ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է։ Պահանջներին համապատասխանող հետաքրքրված թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը marketing@wigmore.am էլ հասցեին` վերնագրում նշելով  «SMM ՄԱՍՆԱԳԵՏ» :  Դիմելու վերջնաժամկետը՝ 15 հոկտեմբեր 2023թ․ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջներին համապատասխանող դիմորդները
Փնտրում ենք վիրահատարանի բուժքույր
2023-08-28
«Ուիգմոր կանանց և երեխաների հիվանդանոց»-ը փնտրում է փորձառու բուժքույր՝ վիրահատական բլոկում աշխատելու համար:   ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ·         Վիրահատությունների ընթացքում բժշկին աջակցություն ·         Գործիքների նախամանրէազերծումային մշակում, ախտահանում և մանրէազերծում ·         Մանրէազերծիչ սարքավորումների աշխատանքի հսկողության իրականացում ·         Վիրահատական գործիքների, նյութերի ծախսի կառավարում և համապատասխան գրառումների վարում ·         Վիրահատական բլոկի սանիտարական ռեժիմի ապահովում: ·         Ընկերության կանոնակարգերի պահպանում։   ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ·         Բուժքրոջ որակավորում ·         Վիրահատական սրահում աշխատանքի առնվազն 3 տարվա փորձ(ցանկալի է գինեկոլոգիական բաժանմունքում) ·         Քիմիական ախտահանիչ նյութերի հետ աշխատանքի հմտություն ·         Կազմակերպության էթիկայի կանոնակարգի պահպանման կարողություն ·         Պարտաճանաչություն, ճշտապահություն, բծախնդրություն և աչալրջություն ·         Նոր գիտելիքներ սովորելու պատրաստակամություն ·         Համակարգչային օֆիսային ծրագրերի իմացություն (Ms Office) ·         Հայերենի՝ գերազանց իմացություն, օտար լեզուների իմացությունը ցանկալի է։   Աշխատավայրը՝ ք. Երևան, Ներսիսյան 10/7: Աշխատանքային գրաֆիկը՝  վեցօրյա: Համապատասխան մասնագետները կարող են ուղարկել իրենց CV-ն careers@wigmore.am էլ. հասցեին՝ վերնագիր դաշտում գրելով «Վիրահատարանի բուժքույր»: Դիմելու վերջնաժամկետը՝ 30 սեպտեմբերի 2023թ․ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջներին համապատասխանող դիմորդները։
Փնտրում ենք դեղագործ-օպերատոր
2023-08-23
ՓՆՏՐՈՒՄ ԵՆՔ ԴԵՂԱԳՈՐԾ-ՕՊԵՐԱՏՈՐ «Ուիգմոր հիվանդանոց երեխաների համար» բժշկական կենտրոնը փնտրում է դեղագործ-օպերատոր՝ ներհիվանդանոցային դեղատանն աշխատելու համար:   ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ·   դեղատան պահեստի վարում, ·   դեղորայքի և բժշկական պարագաներին առնչվող պահանջագրերի ընդունում և մատակարարումների կազմակերպում ·   դեղորայքի և բժշկական պարագաների ծախսագրումների վարում և հաշվետվողականության ապահովում ·   դեղագործական ընկերությունների հետ հետադարձ կապի ապահովում ·   ընթացիկ գնումների աշխատանքներին մասնակցություն,   ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ·         Դեղագործի միջին մասնագիտական որակավորում ·         Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ դեղագործական ոլորտում ·         Համակարգչային օֆիսային ծրագրերի իմացություն (Ms Office) ·         Հայերենի՝ գերազանց իմացություն, օտար լեզուների իմացությունը ցանկալի է։ ·         Կազմակերպության էթիկայի կանոնակարգի պահպանման կարողություն ·         Կարգապահություն և բծախնդրություն:    Աշխատավայրը՝ ք. Երևան, Ներսիսյան 10/7:   Աշխատանքային գրաֆիկը՝ հնգօրյա: Համապատասխան մասնագետները կարող են ուղարկել իրենց CV-ն careers@wigmore.am էլ. հասցեին՝ վերնագիր դաշտում գրելով «դեղագործ-օպերատոր»: Դիմելու վերջնաժամկետը՝ 10 սեպտեմբերի 2023թ․ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջներին համապատասխանող դիմորդները։
Փնտրում ենք Օպերատոր
2023-08-18
ՓՆՏՐՈՒՄ ԵՆՔ ՕՊԵՐԱՏՈՐ «Ուիգմոր Քլինիք»-ին անհրաժեշտ է աշխատակից՝ համակարգչային օպերատորի հաստիքում աշխատելու համար Պարտավորություններ՝ բժշկական տեղեկանքների պատրաստում  էլեկտրոնային նամակագրության իրականացում մատենավարման աշխատանքների իրականացում Պահանջներ՝ հայերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է Microsoft office փաթեթի տիրապետում հաղորդակցման հմտություն պարտաճանաչություն և ճշտապահություն: Աշխատավայրը՝ ք. Երևան, Պուշկինի 56: Հնգօրյա աշխատանքային գրաֆիկ, աշխատանքային ժամերը՝ երկ-ուրբաթ 09:00-18:00-ն: Համապատասխանող մասնագետները կարող են ուղարկել CV-ն՝ լուսանկարով՝ careers@wigmoreclinic.am էլ. հասցեին՝ վերնագրի դաշտում գրելով «համակարգչային օպերատոր» բառը: Միայն հիմնական ցուցակում ներառված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:
Փնտրում ենք ստոմատոլոգիական բաժանմունքումի բուժքույր
2023-08-04
  «Ուիգմոր հիվանդանոց երեխաների համար» բժշկական կենտրոնը փնտրում է պարտաճանաչ և բանիմաց բուժքույր՝ ստոմատոլոգիական բաժանմունքում աշխատելու համար:   ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ·      Բժշկական նշանակության իրերի և ստոմատոլոգիական գործիքների ախտահանման և մանրէազերծման աշխատանքների իրականացում ·      Քիմիական ախտահանիչ նյութերի և շոգեգոլորշային մանրէազերծիչ սարքի հետ աշխատանքների իրականացում ·      Հիվանդների հետ հետադարձ կապի ապահովում ·      Բժիշկներին աջակցում միջամտությունների իրականացման ընթացքում   ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ·      Բուժքրոջ որակավորում ·      ստոմատոլոգիանական ոլորտում աշխատանքային փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն ·      Քիմիական ախտահանիչ նյութերի հետ աշխատանքի հմտություն ·      Այցելուներին բարեհամբյուր սպասարկման հմտություն ·      Նոր գիտելիքներ սովորելու պատրաստակամություն ·      Համակարգչային օֆիսային ծրագրերի իմացություն (Ms Office) ·      Հայերենի՝ գերազանց, ռուսերենի լավ իմացություն, անգլերենի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն ·      Կարգապահություն և բծախնդրություն: Աշխատավայրը՝ ք․ Երևան, Ներսիսյան 10/7։ Աշխատանքային գրաֆիկը՝ վեցօրյա։ Համապատասխան մասնագետները կարող են ուղարկել իրենց CV-ն careers@wigmore.am էլ․ հասցեին՝ վերնագիր դաշտում գրելով «ստոմատոլոգի բուժքույր»։ CV չունենալու դեպքում կարող եք մոտենալ հիվանդանոցի ընդունարան և տեղում լրացնել աշխատանքի ընդունման դիմում- հայտը։ Դիմելու վերջնաժամկետը՝ 25 սեպտեմբերի 2023թ․ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջին համապատասխանող դիմորդները։
Փնտրում ենք Գինեկոլոգ
2023-08-01
Ուիգմոր բժշկական կենտրոնը փնտրում է փորձառու գինեկոլոգների` հիվանդանոցի նորաստեղծ գինեկոլոգիական բաժանմունքում աշխատելու համար։ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ·      Գինեկոլոգիական պաթոլոգիաների ախտորոշում և բուժում ·      Ամբուլատոր խորհրդատվությունների իրականացում և խորհրդատվական թերթիկների կազմում •      Լաբորատոր և ճառագայթաբանական հետազոտությունների արդյունքների վերլուծություն •      Բուժառուների պատշաճ հսկողության իրականացում •      Բուժման սխեմաների կազմում և/կամ փոփոխություն հիմնվելով ապացուցողական բժշկության վրա   ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ •      Բժշկի որակավորում, հավաստագիր •      Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային  փորձ որպես գինեկոլոգ •      Գինեկոլոգիական հիվանդությունների վարմանը և բուժմանը առնչվող նորմատիվների իմացություն •      Գինեկոլոգիական   ամբուլատոր միջամտություններ իրականացնելու կարողություն    ԱՅԼ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ •      Համակարգչային Microsoft Office ծրագրերի իմացություն •      Հայերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն: Անգլերենի իմացությունը պարտադիր է։  •      Շարունակական ինքնակրթության և կատարելագործման ձգտում •      Կազմակերպության էթիկայի կանոնակարգի պահպանում •      Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և կարողություն  •      Սրտացավ և բարեխիղճ վերաբերմունք յուրաքանչյուր բուժառուի նկատմամբ  •      Նոր սերնդին ուսուցանելու պատրաստակումություն   Համապատասխան մասնագետները կարող են ուղարկել իրենց CVն careers@wigmore.am էլ. հասցեին՝ վերնագիր դաշտում գրելով «Գինեկոլոգ»: Դիմելու վերջնաժամկետ՝  15 օգոստոսի 2023թ․ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջներին համապատասխանող դիմորդները։  
Փնտրում ենք վարակի հսկողության բուժքույր
2023-07-28
ՎԱՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐ «Ուիգմոր հիվանդանոց երեխաների համար» բժշկական կենտրոնը փնտրում է վարակի հսկողության բուժքույր։ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ·         Հիվանդանոցում վարակի հսկողության ընթացակարգերի ներդրման մշտադիտարկում ·         Մասնակցություն վարակի հսկողության տարբեր բաղադրիչների ներքին աուդիտներին ·         Վարակի հսկողությանն առնչվող հիվանդանոցային ցուցանիշների հավաքագրում ·         Բժշկական նշանակության իրերի ախտահանման և մանրէազերծման աշխատանքների վերահսկողություն ·         Հիվանդանոցային հիգիենայի կանոնների պահպանման վերահսկողություն ·         Բուժանձնակազմի պարբերական բուժզննման աշխատանքների կազմակերպում և համապատասխան գրառումների  վարում ·         Վարակի հսկողությանն առնչվող գրառումների իրականացում ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ·         Բուժքրոջ որակավորում ·         Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ ստացիոնար բաժանմունքում ·         Համակարգչային օֆիսային ծրագրերի իմացություն (Ms Office) ·         Հայերենի՝ գերազանց, օտար լեզուների իմացությունը ցանկալի է ·         Քիմիական ախտահանիչ նյութերի հետ աշխատանքի հմտություն ·         Վարակի հսկողությանն առնչվող նորմատիվ իրավական ակտերի իմացություն ·         Կազմակերպության էթկայի կանոնակարգի պահպանման կարողություն ·         Պարտաճանաչություն, բծախնդրություն և անաչառություն: Աշխատավայրը՝ ք. Երևան, Ներսիսյան 10/7: Համապատասխան մասնագետները կարող են ուղարկել իրենց CV-ն careers@wigmore.am էլ. հասցեին՝ վերնագիր դաշտում գրելով «Վարակի հսկողության բուժքույր»: Դիմելու վերջնաժամկետը՝ 15 օգոստոսի 2023թ․ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջներին համապատասխանող դիմորդները։
Փնտրում ենք մանկաբույժ FELLOW
2023-07-10
«Ուիգմոր հիվանդանոց երեխաների համար» մանկաբուժական ծառայությունը փնտրում է երիտասարդ մանկաբույժ՝ ֆելոուշիփի (fellowship) ծրագրին մասնակցելու համար։ Պայմանագրի ժամկետը 1 տարի է, որի ընթացքում երիտասարդ մասնագետը հնարավորություն կստանա աշխատելու փորձառու մանկաբույժների հսկողությամբ՝ ամբուլատոր և ստացիոնար բաժանմունքներում, մասնակցելու շարունակական կրթությանն առնչվող բազմաթիվ դասընթացների և անգամ իրականացնելու գիտական աշխատանքներ։ Լավագույն ֆելոուները  ծրագրի ավարտին հնարավորություն կունենան հիվանդանոցի հետ հիմնական աշխատանքային պայմանագիր կնքելու։ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Ընդունարան դիմած բուժառուների կլինիկական զննում և համապատասխան բուժումների նշանակում Ամբուլատոր գրառումների վարում Խորհրդատվական թերթիկների կազմում Լաբորատոր և ճառագայթաբանական հետազոտությունների արդյունքների վերլուծություն Աջակցություն ստացիոնարում բուժվող մանուկների բուժման կազմակերպման գործընթացին։ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Մանկաբույժի որակավորում Մանկաբուժական հիվանդությունների վարմանն առնչվող բոլոր նորմատիվ իրավական ակտերի իմացություն Շարունակական ինքնակրթության և կատարելագործման ձգտում Համակարգչային օֆիսային ծրագրերի իմացություն (Ms Office) Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն Կազմակերպության էթկայի կանոնակարգի պահպանման կարողություն Պարտաճանաչություն, ճշտապահություն, բծախնդրություն և թիմում աշխատելու կարողություն: Համապատասխանող մասնագետները կարող են ուղարկել իրենց CV-ն careers@wigmore.am էլ. հասցեին՝ վերնագիր դաշտում գրելով «մանկաբուժական ֆելոու»: Դիմելու վերջնաժամկետ՝ հուլիսի 31, 2023թ․ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջներին համապատասխանող դիմորդները։
Փնտրում ենք վիրահատարանի բուժքույր
2023-07-10
«Ուիգմոր հիվանդանոց երեխաների համար» բժշկական կենտրոնը փնտրում է պարտաճանաչ և բանիմաց բուժքույր՝ վիրահատական բլոկում աշխատելու համար: ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ • Վիրահատությունների ընթացքում բժշկին աջակցություն • Գործիքների նախամանրէազերծումային մշակում, ախտահանում և մանրէազերծում • Մանրէազերծիչ սարքավորումների աշխատանքի հսկողության իրականացում • Վիրահատական գործիքների, նյութերի ծախսի կառավարում և համապատասխան գրառումների վարում • Վիրահատական բլոկի սանիտարական ռեժիմի ապահովում: • Ընկերության կանոնակարգերի պահպանում։ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ • Բուժքրոջ որակավորում • Վիրահատական սրահում աշխատանքի առնվազն 3 տարվա փորձ • Քիմիական ախտահանիչ նյութերի հետ աշխատանքի հմտություն • Կազմակերպության էթիկայի կանոնակարգի պահպանման կարողություն • Պարտաճանաչություն, ճշտապահություն, բծախնդրություն և աչալրջություն • Նոր գիտելիքներ սովորելու պատրաստակամություն • Համակարգչային օֆիսային ծրագրերի իմացություն (Ms Office) • Հայերենի՝ գերազանց իմացություն, օտար լեզուների իմացությունը ցանկալի է։ Աշխատավայրը՝ ք. Երևան, Ներսիսյան 10/7: Աշխատանքային գրաֆիկը՝ հերթափոխային: Համապատասխան մասնագետները կարող են ուղարկել իրենց CV-ն careers@wigmore.am էլ. հասցեին՝ վերնագիր դաշտում գրելով «Վիրահատարանի բուժքույր»: CV չունենալու դեպքում կարող եք մոտենալ հիվանդանոցի ընդունարան և տեղում լրացնել աշխատանքի ընդունման դիմում-հայտը։ Դիմելու վերջնաժամկետը՝ 31 հուլիսի 2023թ․ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջներին համապատասխանող դիմորդները։
Փնտրում ենք հերթապահ բուժքույր
2023-07-10
«Ուիգմոր հիվանդանոց երեխաների համար» բժշկական կենտրոնը փնտրում է բանիմաց և հոգատար բուժքույր՝ ստացիոնար բաժանմունքում հերթափոխով աշխատելու համար ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ • Երակային կաթետրների տեղադրում • Մասնակցություն հիվանդների վիրահատության նախապատրաստմանը • Վիրահատական վերքի մշակման աշխատանքների կազմակերպում • Հիվանդի նշանակումների (ներարկումային միջամտությունների) իրականացում • Հիվանդի առողջության հիմնական ցուցանիշների գնահատում և մշտադիտարկում • Հիվանդների մոտ հետվիրահատական բարդությունների վաղ նշանների մշտադիտարկում • Բժշկական նշանակության իրերի ախտահանման աշխատանքների իրականացում • Հիվանդասենյակների նախապատրաստման աշխատանքների վերահսկողություն • Բաժանմունքում հիվանդանոցային հիգիենայի կանոնների պահպանման վերահսկողություն • Դեղորայքների, պարագաների ծախսման վերաբերյալ գրառումների վարում • Հիվանդների դուրս գրմանը նախապատրաստում • Հիվանդների խնամքին առնչվող այլ աշխատանքների իրականացում: • Ընկերության կանոնակարգերի պահպանում։ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ • Բուժքրոջ որակավորում • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ ստացիոնար բաժանմունքում • Համակարգչային օֆիսային ծրագրերի իմացություն (Ms Office) • Հայերենի՝ գերազանց, օտար լեզուների իմացությունը ցանկալի է • Քիմիական ախտահանիչ նյութերի հետ աշխատանքի հմտություն • Հիվանդներին բարեհամբույր սպասարկման հմտություն • Նոր գիտելիքներ սովորելու պատրաստակամություն • Կազմակերպության էթիկայի կանոնակարգի պահպանման կարողություն • Պարտաճանաչություն, ճշտապահություն, բծախնդրություն և աչալրջություն: Աշխատավայրը՝ ք. Երևան, Ներսիսյան 10/7: Յուրաքանչյուր ամիս ակնկալվում է միջինում 8 հերթապահություն: Համապատասխան մասնագետները կարող են ուղարկել իրենց CV-ն careers@wigmore.am էլ. հասցեին՝ վերնագիր դաշտում գրելով «Հերթապահ բուժքույր»: CV չունենալու դեպքում կարող եք մոտենալ հիվանդանոցի ընդունարան և տեղում լրացնել աշխատանքի ընդունման դիմում-հայտը։ Դիմելու վերջնաժամկետը՝ 31 հուլիսի 2023թ․ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջներին համապատասխանող դիմորդները։
Փնտրում ենք մանկաբույժ
2023-06-14
«Ուիգմոր հիվանդանոց երեխաների համար» բժշկական կենտրոնը փնտրում է փորձառու և բանիմաց մանկաբույժ՝ մանկաբուժական բաժանմունքում հերթափոխով աշխատելու համար։ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Բուժառուների կլինիկական զննում և համապատասխան բուժումների նշանակում Ստացիոնար գրառումների վարում և համապատասխան նշանակումների հսկողություն Անհրաժեշտության դեպքում ամբուլատոր խորհրդատվությունների իրականացում  և խորհրդատվական թերթիկների կազմում Լաբորատոր և ճառագայթաբանական հետազոտությունների արդյունքների վերլուծություն Բուժառուների պատշաճ հսկողության իրականացում։ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Բժշկի որակավորում Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ ստացիոնար մանկաբուժության ոլորտում Մանկաբուժական հիվանդությունների վարմանն առնչվող բոլոր նորմատիվ իրավական ակտերի իմացություն Համակարգչային օֆիսային ծրագրերի իմացություն (Ms Office) Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն Շարունակական ինքնակրթության և կատարելագործման ձգտում Կազմակերպության էթկայի կանոնակարգի պահպանման կարողություն Պարտաճանաչություն, ճշտապահություն, բծախնդրություն և թիմում աշխատելու կարողություն: Համապատասխանող մասնագետները կարող են ուղարկել իրենց CV-ն careers@wigmore.am  էլ. հասցեին՝ վերնագիր դաշտում գրելով «հերթապահ մանկաբույժ»: Դիմելու վերջնաժամկետ՝ հուլիսի 31, 2023թ․ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջներին համապատասխանող դիմորդները։