Ուիգմոր Կանանց ԵՎ Երեխաների Հիվանդանոց
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՈւՄ

«Ուիգմոր կանանց և երեխաների հիվանդանոց» -ի ախտորոշիչ լաբորատորիայում իրականացվում են հետևյալ լաբորատոր հետազոտությունները՝ 

  •  Կլինիկական
  •  Կենսաքիմիական (բիոքիմիական)
  •  Շճաբանական (սեռոլոգիական)

Ծառայությունները մատուցվում են հմուտ, բարձր մասնագիտական որակավորում ունեցող մասնագետների կողմից, արդյունքները տրամադրվում են սեղմ ժամկետներում և բարձր ճշգրտությամբ։

Լաբորատորիան գործում է շուրջօրյա` շաբաթվա բոլոր օրերին։

Ծառայություններ
ԻՄՈւՆԻԶԱՑԻԱ
ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱ, ՍՊԻՐՈՄԵՏՐԻԱ
ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՕՐԹՈՊԵԴԻԱ
ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈւԹՅՈւՆ
ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈւՄ
ՍՐՏԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ
ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԵՐԶԱՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԿՆԱԲՈւԺՈւԹՅՈւՆ
ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱ
ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԻՐԱԲՈւԺՈւԹՅՈւՆ
ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՆԵՍԹԵԶԻԱՅԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՂՆԱՇԱՐԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ
ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈւԺՈւԹՅՈւն
ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱ
ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ
ՈՒՐՈԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱ
ՄԱՄՈԼՈԳԻԱ
ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ԾՆՆԴՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՈՆԱՏԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱՇԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ